Лични данни

Нашата компания събира и отработва Вашите лични данни във връзка с използването на нашата интернет страница. Всички данни са защитени и се използват само с тази цел. Данните се съхраняват в срок не по- дълъг от съществуването на профила Ви.