Условия за доставка

Веднага след като бъде направена доставката, клиента е длъжен да прегледа внимателно стоката за евентуални щети, както и в най- кратък срок да се свърже с нас!

При отказ за получаване на стоката, отказът се счита за неоснователен и клиента дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката!

В случай, че клиента не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес, или не бъде осигурен достъп за предаване на стоката, ние се освобождаваме от задължението за доставяне на поръчката. Клиента заплаща всички разходи.

Когато доставенета стока не съответства на заявената за покупка стока от клиента, тя може да бъде заменена в рамките на 24 часа.